---

Avertizorul este persoana care face o sesizare cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

  • La nivelul D.R.D.P Buzău Central, sesizările pot fi primite:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul entității la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail ”avertizoriintegritate.bz@andnet.ro

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la intrarea în sediul instituției,  și/sau la  Registratura D.R.D.P Buzău.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

  • La nivelul Secțiilor (S.D.N. 1-4 și ACI Galați și ACI Oancea), sesizările pot fi primite:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul entității la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail: avertizoriintegritate.bz@andnet.ro

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la intrarea în sediul fiecărei Secții/ACI.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.