---

Centralizator cuprinzând traseele autostrăzilor aflate în administrarea D.R.D.P. Buzău

Nr. crt. Autostrăzi aflate în administrare Sectoare aflate în administrare
1    
2    
3    

Total rețea autostrăzi în administrare - km