---

  • Legea nr. 571 din 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
  • Legea 682/2002, privind protecția martorilor;
  • Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
  • Legea 78/ 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Textele legilor menționate mai sus pot fi vizualizate la adresa http://legislatie.just.ro